وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM
تاريخ : چهارشنبه 30 آذر 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي

نويسنده: محمد لاهوتي *
                                                   
                                     چندي پيش رييس كل بانك مركزي در نشست فعالان بخش خصوصي، سخناني مطرح كرد كه جاي تامل دارد. ايشان به عنوان سكاندار بانك مركزي آرزو مي كنند كه در خانه هر ايراني 50 كيلو طلانگهداري شود.     همان طور كه مي دانيم در تمام كشورهاي پيشرفته دنيا زيورآلات بيشتر به صورت بدلي مورد استفاده قرار مي گيرد و تنها بخشي از افراد خاص جامعه و ثروتمند نسبت به استفاده مستقيم از زيورآلات طلاو جواهرات اصل روي مي آورند. آن هم به اين دليل است كه در كشورهاي پيشرفته يا حتي در حال توسعه به دليل وجود سيستمي به نام تامين اجتماعي و تامين آتيه شهروندان در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي آرامش خاطر شهروندان را تامين مي كند، ولي در كشورهايي كه عمدتا فاقد سيستم تامين اجتماعي هستند يا از تامين اجتماعي قوي و محكمي برخوردار نيستند مردم به دليل نگراني در زمان پيري با جمع آوري طلاو اشياي قيمتي براي آينده شان دلگرمي و آسودگي خيال را تا حدودي فراهم مي كنند به رغم همه خطراتي كه مي تواند در پيش داشته باشد و باعث خروج بخش اعظمي از سرمايه ملي شود. حال با توجه به وضعيت پيشرفت جهاني تقريبا اين گونه تامين آتيه كمتر محوريت دارد جاي بس تاسف است كه رييس كل بانك مركزي به جاي اينكه آرزوي اين را داشته باشد كه هر ايراني مثلا50 هزار سهام كارخانه هاي توليدي يا پروژه هاي عمراني را در خانه خود داشته باشد به دنبال روزي است كه هر ايراني 50 كيلو طلاداشته باشد!!! ترديدي نيست كه بلوكه كردن سرمايه هاي جاري در خانه ها باعث از رونق افتادن توليد، اشتغال و صادرات مي شود، ضمن اينكه فرصت هاي اقتصادي كشور را از بين مي برد و اين بخش عظيم از ثروت از چرخه اقتصادي خارج خواهد شد.گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: پول، ارز و بانكداري و بيمه
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :