وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM
مدير كل گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اعطاي مجوز تاسيس شعبه هاي خودگردان داخلي و خارجي به دانشگاه ها را از اهم تكاليف محوله در برنامه پنجم توسعه در بخش آموزش عالي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار اعزامي گروه فرهنگي ايرنا،روز چهارشنبه در چهل ودومين گردهمايي معاونان آموزشي دانشگاه هاي كشور گفت: تحول بنيادين در آموزش عالي بويژه رشته هاي علوم انساني، افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي، ارتقاي كمي و كيفي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي براساس عدالت آموزشي، گسترش ارتباطات علمي با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي بين المللي معتبر نيز در برنامه پنجم توسعه برعهده آموزش عالي گذاشته شده است.
 
وي هدايت تحصيلي رشته هاي اولويت دار، صدور مجوز براي دانشگاه ها در زمينه پذيرش دانشجو بر اساس قيمت تمام شده آموزش در صورت وجود ظرفيت مازاد، تعيين ميزان شهريه توسط هيات امناي دانشگاه ها و تكليف وزارت علوم مبني بر پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي پيوسته در دانشگاه ها و آموزشگاه ها را به عنوان ديگر وظايف آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه برشمرد.
 
حسني عملكرد وزارت علوم طي سال هاي اخير در حوزه آموزش و ابعاد كمي را موفق خواند و گفت: افزايش جمعيت دانشجويي از دو ميليون و 600 هزار نفر در سال 84 به بيش از چهار ميليون نفر در سال جاري، افزايش شاخص پوشش آموزش عالي به جمعيت 18 تا 24 ساله كشور از 25 درصد در سال 83 به بيش از 32 درصد در سال 90 و همچنين افزايش شاخص تعداد دانشجو در يكصد هزار نفر جمعيت كشور از سه هزار و 300 نفر در سال 83 به بيش از پنج هزار و 500 نفر در سال جاري، نشانگر توفيقات بدست آمده در حوزه آموزش است.
 
وي خاطرنشان كرد: تعداد رشته محل هاي داير در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم از چهار هزار و 291 مورد در سال 84 با افزايش 9 برابري به 38 هزار و 948 رشته محل در سال جاري رسيده و رشد شاخص سهم دانشجويان تحصيلات تكميلي به كل دانشجويان نيز از شش درصد در پايان برنامه سوم(1383) به 9 و سه دهم درصد در سال 90 رسيده است.
 
مديركل گسترش آموزش عالي، تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم تا پايان شهريور امسال را 295 مركز عنوان كرد و گفت: براساس آمارهاي موجود تا پايان نيمه اول امسال، 550 واحد دانشگاه پيام نور، 842 واحد دانشگاه علمي و كاربردي، 274 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي و آموزشكده هاي فني حرفه اي و 406 واحد دانشگاه آزاد در كشور فعاليت مي كنند.


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: اخبار و مسائل آموزشي
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :