وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM
تاريخ : چهارشنبه 25 آبان 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي

پسر بيست و چهارم فتحعلي شاه قاجار-برادر عباس ميرزا- حاكم اورميه

متولد : دوم جمادي الثاني 1222 قمري

وفات: 1300 قمري

مادر: جيران خانم ملقب به فروغ السلطنه

شاهزاده هنر دوست ايران پيوسته در حال كسب معلومات جديد بود.با سفر به اروپا وتحصيل در فرانسه در جريان اختراع دوربين عكاسي قرار مي گيرد و به تقريب اولين عكاس ايراني مي باشد.

با دوربيني كه از فرنگ مي آورد در پاييز 1265 قمري از اردوي ناصرالدين شاه در جاجرود عكسبرداري مي كند.

به جهت علاقه اي كه به كسب علوم داشت قصد استخراج قند از چغندر نمود و در پزشكي نيز دستي داشت و با اروپاييان مراودات دوستانه برقرار مي نمود.

اوژن فلاندر جهانگرد فرانسوي بسال 1256 قمري در باره او مي نويسد:اين شاهزاده ملك قاسم ميرزابر اثر فكر بلند و معلومات كافي يكي از مردان بزرگ مشرق زمين بشمار مي رود.

به زبانهاي فرانسوي –انگليسي –روسي –تركي –عربي و هندي مسلط بود.

ملك قاسم ميرزا يكبار در جوان و بار دوم در 1258 قمري به حكومت اورميه منصوب مي شود.

پس از فوت محمد شاه در 1268 قمري ناصرالدين شاه قاجار نيز او را در حكومت اورميه ابقا نمود.

متن فرمان قائم مقامفراهاني خالي از لطف نيست : اما شيشوان و ساير جاها كه به ملك قاسم ميرزا واگذاشتيم بايد حكما به او برسد تا صداياو بيرون نيايد.

بدين ترتيب قرا اطراف درياچه و خود درياچه در اختيار وي بود و ايشان با قايقي در درياچه سياحت و شكار مي نمود.

در حكومت اورميه از دوستداران فرهنگ غرب و حامي برپايي مدرسه به سبك نوين بود. خود در 1250 قمري نزد پركينز انگليسي را مي آموزد.

با ميسيونهاي مذهبي روابط دوستانه داشت و در 1255 قمري فرماني از محمد شاه برادر زاده اش مبني بر تاسيس مدرسه اي براي نشر علوم و تربيت جوانان مسيحي و مسلمان مي گيرد.

فرزندش امامقلي ميرزا بعد از پدر جانشين و مدتي حاكم اورميه مي شود.

دوران كودكي و جواني حاج ناظم آقا با اين حاكم علم پرور مصادف است و طبعا تاثيرات محيط مترقي در پرورش افكارشان نقشي بسزا داشت.گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: اورميه
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :