وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM
تاريخ : سه شنبه 24 آبان 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي
جاي شما خالي!

 

جايتان خالي به ما كه سال جاري خوش گذشت

در كمال امنيت، دور از نداري خوش گذشـــــــت!

 

چند روزي در صف يارانه طي شد با خوشـــــي

مـــــدتي هم درپي كار اداري خوش گذشــــــت

 

توي خانه با رپ و راك و صـــــداي تــــــــند جاز

در خيابان با صداي افتخاري خوش گذشـــــت!

 

بعد شش تا بچه در يك خانه ي مســــــتاجري

با قلي اين اتفاق ته تغاري خوش گذشــــــــت!

 

آي صاحب خانه! چشمت كور بر مســـــتاجران،

در اتاق تنگ و نم دار اجاري خوش گذشــــــــت

 

شام آن شب زير نور شمع يادت هســــت كه،

با كباب بلبل و سوپ قناري خوش گذشـــــــت

 

سخت كوشي سهم مردم ، استراحت سهم ما

سال ها ولگردي و بي بند و باري خوش گذشت!

 

مدتي با مبــلغي ناچيـز يعني ســـــي هــــزار

(چند صفرش از قلم افتاد!) باري خوش گذشت

 

در زمان انتخابات از خوشـــــي پر مي زديـــــم

همچنين در روزهاي سرشماري خوش گذشت!

 

يك نفر هــم مـدتي بر گرده ي ما شد ســــوار

زير لب مي گفت جدّا خرسواري خوش گذشت!

 

گاه خـنديديم بر اصل و اصول و سبـــز و سرخ

مدتي با جبهه ي ناپايداري خوش گذشــــــــت

 

گاز دادم ، دود كردم از جــنوب و از شــــــــمال

پيش سارا خوش گذشت و توي ساري خوش گذشت

 

ديگران با سربلـــندي در زمين گل مي زننــــــد

مازديم اما در اوج شرمساري خوش گذشــــت!

 

ســال ديگر هر دو را "پيكان قزوين"مـــــي خرد

احتمالا حمله هاي انتحاري خوش گذشــــــت!

 

مي زدم جيم از دبيرستان به هرشكلي كه بود

دوره ي "وقت قرار" و بي قراري خوش گذشت

 

روز قبلش كوفت بود و روز بعدش زهــــــــر مار

از تمام عمر تنها خواستگاري خوش گذشــــت

 

قصــه ي فرهاد با مـــــــرگ كلاغه شد تمــــام

عمرشيرين با دواي زهرماري خوش گذشــــت

 

دشمنان در صحت اخبار اگر شك مي كنـــــند

ما كه بي ترديد مي گوييم آري! خوش گذشـت

 

                                              باهمكاري فخرالدين زارعيگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طنز فارسي
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :