وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM
تاريخ : دوشنبه 23 آبان 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي

ائل ديلي و ادبياتي درگيسي 8-جي سايي 1382-جي ايل

www.Azelbilimi.com


دئگينن قاتار!

ـــ قاتار!

ـــ آپارسين سني تاتار.

دئگينن قاتـير!

ـــ قاتـير!

ـــ گوزوم سن اوچون آتـير.

دئگينن قليب!

ـــ قليب!

ـــ نازلي بيزه گليب.

دئگينن قلم!

ـــ قلم!

ـــ قاباغينا توكوم كلم.

دئگينن قمزه!

ـــ قمزه!

كئچل اوْلوب حمزه.

دئگينن قپيك*!

ـــ قپيك!

ـــ اوْينا, چاليم چپيك.

دئگينن قرض!

ـــ قرض!

ـــ قاباغينا قوْيوم چرز.

دئگينن قتي!

ـــ قتي*!

ـــ گئت ييء دوْنوز اتي.

دئگينن قييمه!

ـــ قييمه!

ـــ ياخاندا يوْخدو دويمه.

دئگينن قيرغي!

ـــ قيرغي!

ـــ گورونور شالوارين جيريغي.

دئگينن قوْواق!

ـــ قوْواق!

ـــ گل قولاغيني اوْواق.

دئگينن قوْيون!

ـــ قوْيون!

ـــ اوْلدون ايري بوْيون.

دئگينن قوزو!

ـــ قوزو!

ـــ گئت يئي بوزو.

دئگينن قول!

ـــ قول!

ـــ چاتماز سنه پول.

دئگينن دابان!

ـــ دابان!

ـــ آدين اوْلدو قابان.

دئگينن داوا!

ـــ داوا!

ـــ باشينا گلسين هاوا.

دئگينن داز!

ـــ داز!

ـــ اليندن دوشسون ساز.

دئگينن داي!

ـــ داي!

گئت قوْيونلاري ساي.

دئگينن دار!

ـــ دار!

ـــ اوستونه ياغسين قار.

دئگينن داري!

ـــ داري!

ـــ قوْجاليب اوْلاسان قاري.

دئگينن داشقين!

ـــ داشقين!

ـــ هر ايشدن اوْلاسان چاشقين.

دئگينن دله!

ـــ دله!

ـــ گلمه‎ميسن آغيلا هله.

دئگينن دله‌مه!

ـــ دله‌مه!

ـــ كيري, قوْيون كيمي مله‌مه.

دئگينن دمير!

ـــ دمير!

ـــ سور سوموك گمير.

دئگينن دهره!

ـــ دهره!

ـــ گئت ايير جهره.

دئگينن ديليم!

ـــ ديليم!

ـــ توْخو منيمچون كيليم.

دئگينن دينار!

ـــ دينار!

ـــ گل قاپيما اك چينار.

دئگينن ديري!

ـــ ديري!

ـــ اوْتور يئرينده كيري.

دئگينن ديشي!

ـــ ديشي!

ـــ سندن اوْلماز كيشي.

دئگينن ديغير!

ـــ ديغير!

ـــ قاچ اوْيان بو يانا چيغير.

دئگينن دوْوغا*!

ـــ دوْوغا!

ـــ لاپ اوْلموسان لوْوغا.

دئگينن دوْوشان!

ـــ دوْوشان!

ـــ گئت داشي يوْوشان*.

دئگينن دوْققوز!

ـــ دوْققوز!

ـــ باشينا ديسين توْپبوز.

دئگينن دوْغان!

ـــ دوْغان!

ـــ آغزينا آجي سوْغان.

دئگينن دوْغرو!

ـــ دوْغرو!

ـــ آدين اوْلدو اوْغرو.

دئگينن دوْلغون!

ـــ دوْلغون!

ـــ اوزون اوْلسون سوْلغون.

دئگينن دوْن!

ـــ دوْن!

ـــ دوْققوزون ساي, گوزله اوْن.

دئگينن دوْنقار*!

ـــ دوْنقار!

ـــ گئت, داشي يوْنقار*.

دئگينن دوْخسان!

ـــ دوْخسان!

ـــ بو گون وارسان, صاباح يوْخسان.

دئگينن دويوش!

ـــ دويوش!

ـــ گلن- گئدن‎له سويوش.

دئگينن دول!

ـــ دول!

ـــ اوْتور يئرينده اول.

دئگينن دورد!

ـــ دورد!

ـــ گئت قاپيني اورت.

دئگينن دودا*!

ـــ دودا!

ـــ باتـيب قالاسان سودا.

دئگينن دول!

ـــ دول!

ـــ اوْلاسان منه قول.

دئگينن  دوز!

ـــ دوز!

ـــ دوش اوْرتادا سوز.

دئگينن ائيوان!

ـــ ائيوان!

ـــ گئت اوْتار حئيوان.

دئگينن عئيني!

ـــ عئيني!

ـــ ايتيب بونون بئيني.

دئگينن ائل!

ـــ ائل!

ـــ آپارسين سني سئل.

دئگينن ادا!

ـــ ادا!

ـــ آدين اوْلدو گئدا.

دئگينن ازل!

ـــ ازل!

ـــ گئت سوپور خزل.

دئگينن عيال!

ـــ عيال!

ـــ آپارسين سني خيال.

دئگينن ايمه!

ـــ ايمه!

ـــ بوتووو كسمه, پارايا ديمه.

دئگينن اكه!

ـــ اكه!

ـــ بويويوب اوْل تكه.

دئگينن اللي!

ـــ اللي!

ـــ ايشلرين اوْلدو بللي.

دئگينن امير!

ـــ امير!

ـــ باشينا ديسين دمير.

دئگينن امليك!

ـــ امليك!

ـــ گئت منيم اوچون ييغ يئمليك.

دئگينن انجير!

ـــ انجير!

ـــ بوْينونا ساليم زنجير.

دئگينن  اتك!

ـــ اتك!

ـــ ديه‎جك سنه كوتك.

دئگينن اته‎نه!

ـــ اته‎نه!

ـــ گئت ييغ چتنه.

دئگينن اهنگ!

ـــ اهنگ!

ـــ بئيلنه ساريييم سهنگ.

دئگينن زاوال!

ـــ زاوال!

ـــ گئت چال قاوال.

دئگينن زالخا!

ـــ زالخا!

ـــ گئت يالوار خالخا.

دئگينن ذليل!

ـــ ذليل!

ـــ آدين اوْلدو جليل.

دئگينن زيرك!

ـــ زيرك!

آل الينه كورك.

دئگينن زوْغال!

ـــ زوْغال!

ـــ اليندن دوشسون قوْغال.

دئگينن  زورنا!

ـــ زورنا!

ـــ آدين اوْلدو دورنا.

دئگينن زويچو!

ـــ زويچو!

ـــ گوْپلاما آ كويچو.

دئگينن ايكي!

ـــ ايكي!

ـــ سورونه- سورونه چيخ بو ديكي.

دئگينن ايل!

ـــ ايل!

ـــ باشماقلاريمي سيل.

دئگينن ايلمه!

ـــ ايلمه!

ـــ بوْش- بوْشونا گولمه.

دئگينن اينجي!

ـــ اينجي!

ـــ جيريليب جيبين كونجو.

دئگينن ايت!

ـــ ايت!

ـــ قيسمتينده كوت*.

دئگينن ايش!

ـــ ايش!

ـــ آغزيندا قالماسين ديش.

دئگينن يابا!

ـــ يابا !

باشين گيرسين قابا.

دئگينن ياغ!

ـــ ياغ!

ـــ گوزونه گلسين آغ.

دئگينن يازي!

ـــ يازي!

ـــ چوْخو ساخلا, آپار آزي.

دئگينن يايلاق!

ـــ يايلاق!

ـــ بوروسون سني دايلاق.

دئگينن يال!

ـــ يال!

ـــ گوزونه دوشسون خال.

دئگينن يالان!

ـــ يالان!

ـــ بئلينه باسيم پالان.

دئگينن ياماق!

ـــ ياماق!

ـــ نييه اوْلدون داماق.

دئگينن يارا!

ـــ يارا!

ـــ گئت پيرپيز ساچيني دارا.

دئگينن ياساق!

ـــ ياساق!

ـــ قولاغينا سيرغا آساق.

دئگينن ياسدي!

ـــ ياسدي!

ـــ بيت ياخاني باسدي.

دئگينن ياخشي!

ـــ ياخشي!

ـــ آدين اوْلدو باخشي.

دئگينن ياش!

ـــ ياش!

ـــ باشينا ديسين داش.

دئگينن ياشار!

ـــ ياشار!

ـــ دانيشما ديلين چاشار.

دئگينن يئيين!

ـــ يئيين!

ـــ سحردن آخشاماجان دئيين.

دئگينن يئل!

ـــ يئل!

ـــ الينه آل بئل.

دئگينن يئني!

ـــ يئني!

ـــ گئت تميزله هيني.

دئگينن پيشيك!

ـــ پيشيك!

ـــ شالوارين دالي دئشيك.

دئگينن يوْد!

ـــ يوْد!

ـــ اللريني يانديرسين اوْد.

دئگينن يوْنجا!

ـــ يوْنجا!

ـــ سورون يوْل بوْيونجا.

دئگينن يوْرغا!

ـــ يوْرغا!

ـــ جيبينه توكوم قوْوورغا.

دئگينن يوْرغون!

ـــ يوْرغون!

ـــ نه گزيرسن اوْغرون*- اوْغرون.

دئگينن يوْخ!

ـــ يوْخ!

ـــ اوره‎يينه ووروم اوْخ.

دئگينن يووا!

ـــ يووا!

ـــ آغلينا يازيم دوعا.

دئگينن يون!

ـــ يون!

ـــ اوستونه سپيلسين اون.

دئگينن يورد!

ـــ يورد!

ـــ قولاغينا گيرسين قورد.

دئگينن يوز!

ـــ يوز!

ــ گولچه‌ده اوز.

دئگينن يوروش!

ـــ يوروش!

ـــ تئز بوردان سوروش.

دئگينن كال!

ـــ كال!

ـــ باشينا اورتوم شال.

دئگينن كالان!

ـــ كالان!

ـــ ائوينه دوشسون تالان.

دئگينن كارلي!

ـــ كارلي!

ـــ اوْلماياسان وارلي.

دئگينن كاسا!

ـــ كاسا!

ـــ گئت يانيني باسا- باسا.

دئگينن كاسا!

ـــ كاسا!

ـــ سن اول, من گليم ياسا.

دئگينن كئي!

ـــ كئي!

ـــ اوْيان- بويانا له‌له هئي.

دئگينن كله!

ـــ كله!

ـــ قوروم سنه تله.

دئگينن كلك!

ـــ كلك!

ـــ توْيوق توكسون للك.

دئگينن كلچه!

ـــ كلچه!

ـــ باشين اوْلوب نيمچه.

دئگينن كلته!

ـــ كلته!

ـــ باشينا باغلا شلته.

دئگينن كره!

ـــ كره!

ـــ وئريم سني اره.

دئگينن كهر!

ـــ كهر!

ـــ بئلينه قوْيوم يهر.

دئگينن كيليم!

ـــ كيليم!

ـــ ايته‎سن ايليم- ايليم.

دئگينن گوز!

ـــ گوز!

ـــ نه دئسه‎لر دوز.

دئگينن گوي!

ـــ گوي!

ـــ ياخشيني قوْي, ياماني اوي.

دئگينن كوت!

ـــ كوت!

ـــ پالتارين ايتسين قالاسان لوت.

دئگينن قاوالي!

ـــ قاوالي!

ـــ اوْلاسان باشي هاوالي.

دئگينن ﻟﻟﻪ!

ـــ ﻟﻟﻪ!

ــ باسسين سني شله.

دئگينن لپه!

ـــ لپه!

ــ اوستونه توْرپاقدان ووروم تپه.

دئگينن لوْتو!

ـــ لوْتو!

ـــ باييرا چيخما ائوده اوْتو.

دئگينن مايا!

ـــ مايا!

ـــ باشينا اوچسون قايا.

دئگينن مالا!

ـــ مالا!

ـــ گئت بورون شالا.

دئگينن ماراق!

ـــ ماراق!

ـــ ساچين گورمه‎سين داراق.

دئگينن مارال!

ـــ مارال!

ـــ باشينا چكيم خارال.

دئگينن مات!

ـــ مات!

ـــ دوش گولده بات.

دئگينن ماشا!

ـــ ماشا!

ـــ باشين ديسين داشا.

دئگينن مئشه!

ـــ مئشه!

ـــ آياغيني كسسين شوشه.

دئگينن مزه!

ـــ مزه!

ـــ كوينه‎يين قالسين تزه.

دئگينن ملك!

ـــ ملك!

ـــ باشينا آچيم كلك.

دئگينن مله‌فه!

ـــ مله‌فه!

ـــ باشينا چكدي كله‌فه.

دئگينن من!

ـــ من!

ـــ توْيوقلارا سپ دن.

دئگينن منه!

ـــ منه!

ـــ باشينا داراشسين گنه.

دئگينن مره!

ـــ مره!

ـــ وئريم سني اره.

دئگينن مرز!

ـــ مرز!

ـــ گئت باغلا درز.

دئگينن مستان!

ـــ مستان!

ـــ اك اوزونه بوْستان.

دئگينن مييان!

ـــ مييان!

ـــ قاينات تييان.

دئگينن مين!

ـــ مين!

ـــ نه دانيش, نه دين.

دئگينن ميسكنه!

ـــ ميسكنه!

ـــ  اليني كسسين ايسكنه.٭ - قپيك: منات، روسييه‌نين پول واحيدي.

٭ - قتي: كاميلن.

٭ - دوْوغا: قاتـيق آشي.

٭- يوْوشان: خاراگوش- درمنه.

٭ - دوْنقار: لاغر, نحيف, ضعيف.

٭ - يوْنقار: تراشه, براده.

٭- دودا: دود.

٭ - كوت: كپه, توده (پشگل).

٭ - اوْغرون- اوْغرون: دزدكي.گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آذربايجان
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :